Procedure Digitaal Toetsen FGw

Datum toets:

Print data
Picture

Startgesprek en roosteraanvraag

Meer

Examinator neemt contact op met de facultaire contactpersoon digitaal toetsen via digitoets-fgw@uva.nl met de wens voor een gesprek waarin wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Tijdens dit gesprek krijgt het toetsontwerp vorm.

Na dit gesprek wordt de examinator toegevoegd aan de Canvas Learning Community Digitaal Toetsen FGw, hier is alle nodige informatie te vinden. Daarnaast wordt een ontwikkelomgeving gemaakt in de toetsapplicatie.

De examinator dient voor de digitale toets ook een roosteraanvraag in bij de opleidingscoördinator.

tot 12 weken van te voren
Picture

Aanvraag toetssupport BOL en ICTS

Meer

De facultaire contactpersoon heeft uiterlijk 8 weken voor de afname het webformulier ICTS digitoets support ingediend. Uiterlijk 4 weken voor de toets is de toets aangevraagd bij BOL met het verzoek om ICTO-zaalondersteuning.

8 weken van tevoren
Picture

Toetsvragen gereed en vrijgegeven

Meer

De examinator heeft de toetsvragen tijdig ontwikkeld binnen de toetsapplicatie, waarbij eventueel gebruik is gemaakt van een kwaliteitsreviewproces.

De toetsvragen zijn door de examinator aangezet en vrijgegeven voor opname in de toets.

3 weken van tevoren
Picture

Toets samengesteld

Meer

De facultaire contactpersoon digitaal toetsen heeft de toets samengesteld op basis van de vrijgegeven toetsvragen en op basis van informatie uit het besproken toetsontwerp.

2 weken van tevoren
Picture

Toets getest

Meer

De facultaire contactpersoon digitaal toetsen heeft de toets ter controle aangeboden aan de examinator. De examinator heeft de toets getest waarbij is:

 • nagegaan of de toets goed klaarstaat en werkt (incl. instructieteksten).
 • nagegaan of de vragen werken (bijv. eventuele afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, etc.).
 • nagegaan of de toetseigenschappen correct zijn ingesteld (bijv. toetsduur, cesuur, etc.).

1 week van te voren
Picture

Afname gepland

Meer

De facultaire contactpersoon digitaal toetsen heeft de samengestelde toets klaargezet in de afname-omgeving van de toetsapplicatie. Hierbij horen werkzaamheden als het instellen van de afnametijd, beveiligingsinstellingen inschakelen, studenten aan het afnamemoment koppelen en eventueel ervoor zorgen dat de juiste studenten extra tijd krijgen.

4 dagen van tevoren
Picture

Ondersteuning is geïnformeerd

Meer

De facultaire contactpersoon digitaal toetsen heeft alle relevante informatie verzameld met betrekking tot de toets en zorgt ervoor dat de juiste informatie is terecht gekomen bij zowel de zaalondersteuner als de toetswerkplekondersteuner(s).

Daarnaast zorgt de facultaire persoon digitaal toetsen ervoor dat de examinator, een dag voor de afname, ook de nodige informatie heeft ontvangen.

3 dagen van tevoren
Picture

Toetsruimte voorbereid

Meer

Tijdens de tentamenweken zorgen toets-werkplekondersteuners ervoor dat op de computers in de toetszalen een beveiligde toetsomgeving actief is. In dit geval staan alle computers bij aanvang van de toets al aan.

Bij een digitale toetsafname is ook een ICTO-zaalondersteuner aanwezig. Deze ondersteuner start samen met de examinator de toets op om nog een laatste keer te controleren of de toets werkt en of alle instellingen juist staan. Hij of zij is de aangewezen persoon als het gaat om inlogproblemen in de toetsapplicatie, foutmeldingen in de toetsapplicatie, etc.

De examinator is dus ook aanwezig bij het voorbereiden van de toetsruimte, om de toets op te starten. Een toets-werkplekondersteuner start een computer op waarop de ICTO-zaalondersteuner inlogt. De ICTO-zaalondersteuner opent de toetsapplicatie, logt in en start de toets op. De examinator kijkt mee voor eventuele onvolkomenheden in de toets. Deze kunnen in de meeste gevallen nog worden gerepareerd voor de afname begint.

een uur van tevoren
Picture

Surveillanten ontvangen en geïnformeerd

Meer

De surveillant(en) moet(en) zich uiterlijk een uur voorafgaand aan de toets melden in de toetszaal. In de toetszaal bespreekt de examinator wat er van de surveillant verwacht wordt.

een uur van tevoren
Picture

Studenten binnenlaten

Meer

Kandidaten worden vanaf een kwartier voor aanvang van de toets toegelaten tot de toetszaal. Bij binnenkomst wordt door examinator en / of surveillant(en) het volgende duidelijk gemaakt:

 • Jassen en tassen zoveel mogelijk opbergen in een locker.
 • Telefoons moeten uit staan en opgeborgen zijn.
 • Behalve een studentenkaart en eventuele toegestane hulpmiddelen (bijv. pen en kladpapier) mag niets mee de zaal in worden genomen door de student.

15 minuten van tevoren
Picture

Studenten instrueren

Meer

De instructies die algemeen gelden voor digitale toetsafnames, worden automatisch op het computerscherm getoond op het moment dat studenten op de computer hebben ingelogd. Onderaan deze instructies is een knop te vinden die hen doorlinkt naar de afname-omgeving van de toetsapplicatie, als ze op erop klikken.

Studenten loggen in op de afname-omgeving met hun UvAnetID gegevens en komen in een scherm terecht waar de toets is te zien die voor ze klaarstaat. Als ze op de juiste toets hebben geklikt, worden ze vanzelf doorgestuurd naar de toets.

Voor studenten echt starten met de toets, krijgen zij bijvoorbeeld ook nog van de examinator te horen:

 • welke toets er wordt afgenomen;
 • hoe lang de toets duurt;
 • dat de toetszaal op zijn vroegst na 30 minuten mag worden verlaten;
 • hoe de toetszaal dient te worden verlaten;
 • dat op elke vorm van fraude strenge sancties staan;
 • dat eventueel het kladpapier en andere verstrekte formulieren weer moet worden ingeleverd.


Aan het eind van deze (eventuele) instructies maakt de examinator duidelijk dat het vanaf dat moment absoluut stil dient te zijn. Voor vragen of problemen dient de hand te worden opgestoken.

Pas als het helemaal stil is, maakt de examinator het afnamewachtwoord bekend door deze om te roepen. Studenten voeren het wachtwoord in en starten de toets.

5 minuten van tevoren